Cutty Sark från Vellinge

Föll från tak till golv.                                    

 

 

Den krossade fören på babords sida

och på styrbords sida

Börjar att återskapa fören

Klar

Livbåtarna har lossnat

På plats igen

Aktern på styrbords sida före rep.

Återställd

Babords sida också klar

Midskepps på styrbordssidan före rep.

Klart

"Byssan" lossnade vid fallet

Åter på plats