Linjeskepp med stora skador. 

                                    Skicket före renoveringen 

                                    Nästan klar

               
                                   Skador på bogsprötet

                                    och på förstäven                            

                                   Fixat                                
 

                                    Skadorna på akterspegeln                            
 

                                    Klart                                    
 

                                    Skador midskepps
 

                                    Klart midskepps
 

                                    Aktern
 

                                    Klart
 

               

                                   Så här blev det i färdigt skick