Pågående renovering av fullriggare

                  Före renoveringen

                        Aktern klar 

                        Fören klar

                                Klar midskepps                                                                        

                            Klart