Bygget av fullriggaren Doris Brodersen Fanö Danmark 

# Fullriggare

Bordläggningen klar

Master och rår på plats. Nu återstår det riggning och segel


Klar och i sitt rätta element